Diplom

Dato: 1577-08-31Signatur: ubb-1577-08-31


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Peder Mortenssøn, prest i Sandvær (Tromsøysund?) i Troms len, leier til mester Marchus Tym, barsker og borger i Bergen, sin hustrus odelsgods i Skredderstredet. Grunnleien er årlig halvannen gammel daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Gods ; (odelsgods), Odelsgods, Grunnleie, Prest, Mester

Relatert til: Peder Mortenssønn, Marchus Tym, Anne Christoffersdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus