Diplom

Dato: 1578-06-20Signatur: ubb-1578-06-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Relatert til: Christoffer Fønbo, Ingeri Haldorsdatter, Anders [Thorgilssønn], Ingeri Haldorsdatter til Loen, Hans Pedersen til Sem, Axel [Fredrickssen], Ingri til Loffen, Haldor Ottersen, Ingri Bodvarssdatter, Bodvar, Steffan Ericsen, Anders Ytre-Eide, Oluff Ellingsen, Christoffer Michelssen Fønbo

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus