Diplom

Dato: 1586-04-28Signatur: ubb-1586-04-28


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig grunnleie og avgift på 1 gammel daler og 1 1/2 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

Relatert til: Hans Lindenow til Øtzløff, Jørgen Skram til Tælle, Niels [Ferrisk] Hellessønn, Oluff Anderssønn, Niels Hellessønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus