Diplom

Dato: 1588-06-18Signatur: ubb-1588-06-18


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Iver Jonssøn på Kambestad i Ullensvang sogn anklager på et alminnelig lagting i Bergen 18. juni 1588 Poueld Amundssøn på Berge i Øystese sogn for med underfundighet å ha fratatt Byrre Erikssøn og hans hustru Britta Jonsdatter halvparten av jorden, som er 1 laups leie, i gården Isberg i Odda sogn i Hardanger som var tilfalt dem ved odel. Dette blir bevist og Poueld Amundssøn blir fradømt jorden igjen med all landskyld og rettigheter som han til denne dag har fått.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Dom, Landskyld, Odel, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Leie ; (av jord), Jord, Anklage, Rettighet

Relatert til: Iver Jonssønn på Kambestad, Poueld Amundssønn på Berge, Byrre Erikssønn, Britta Jonsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus