Diplom

Dato: 1593Signatur: ubb-1593


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha på to jorder, Ytre-Eide og Stauri. I et annet brev fremfører Anders en rekke klagemål mot Jens.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

Relatert til: Anders Anderssønn, Peder Thott, Jens Pederssønn på Rygg

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus