Diplom

Dato: 1598-03-05Signatur: ubb-1599-03-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til gården Isberg. Dette kunne de ikke gi, men de kunne bevitne at Jon og hans far i lange tider har vært i besittelse av overnnevnte gård.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

Relatert til: Haldan Ivorssønn på Kambestad, Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre, Oluff Måkastad, Jon Haldanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus