Diplom

Dato: 1605-04-08Signatur: ubb-1605-04-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Rasmus Lauritssøn, sorenskriver over Stavanger len, Nils på Austråt, lensmann i Gann skipreide, Torkel på Gausel, lensmann i Jåtten skipreide, og 10 lagrettemenn kunngjør, at tre menn stevner Oluf Jacobssøn på Sviland og Nils på Haga angående kvernebekken mellom Lutsi og Haga, som Nils nå bruker. Bekken ble, etter at 4 brev var fremlagt, tildømt Oluf, Nils og deres medeiere.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk

Relatert til: Rasmus Lauritssønn, Nils på Austråt, Torkel på Gausel, Oluf Jacobssønn på Sviland, Nils på Haga

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus