Diplom

Dato: 1608-02-24Signatur: ubb-1608-02-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og Mykland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

Relatert til: Knud Windt til Ullerup, Kristoffer Gunderssøn på Arnestad, Absalon Absalonssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus