Diplom

Dato: 1608-04-15Signatur: ubb-1608-04-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord Nielssøn på Vik i Øystese sogn. Betalingen er 17 gode gamle riksdaler, som Stens barn skal arve fra sin mor.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

Relatert til: Sten Torjulssøn på Tørviken, Tosten Grepssøn på Aga, Helgi Sivordsdatter, Sivord Nielssøn på Vik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer
  • Bumerke

comments powered by Disqus