Diplom

Dato: 1615-08-19Signatur: ubb-1615-08-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Gullsmed Rørick Jellissøn, Aarndt Janssøn, borgere i Bergen, og Jon Cornelissøn, oppnevnt som formyndere til tidligere badskjærmester Elias Thillgenners etterlatte og umyndige barn, kunngjør at de til hans barns beste og gavn har solgt til Hans Glad, Bergens og Gulatings lagmann, Elias sitt hus og våninger med steinkjellere, ildhus og grunners herlighet, som ligger nedenfor rådhuset mellom Rørick Jellissøns hus på den nordre side og Hans Knudssøns hus på den søndre side. Til ytterligere vitnesbyrd underskriver borgermester Søffren Søffrenssøn og Berendt Nagell skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

Relatert til: Rørick Jellissønn, Aarndt Janssønn, Jon Cornelissønn, Elias Thillgenner, Hans Glad, Søffren Søffrenssønn, Berendt Nagell

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus