Diplom

Dato: 1618-10-19Signatur: ubb-1618-10-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, 1 geiteskinn og 1 fåreskinn, til Gjermund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord for 13 riksdaler, 1 spesie og 2 alen i klede for 1 daler og 1...? i skjøtningsøre. Fire lagrettemenn i Kinsarvik sogn besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

Relatert til: Laurids Lauridsssønn på Telstø, Siri Sivorsdatter, Gjermund Halldorssønn på Indre Bu

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus