Diplom

Dato: 1619-05-09Signatur: ubb-1619-05-09


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 1/2 laups leie og 1 spans leie, i gården Ringheim i Vangen kirkesogn på Voss. Han takker for god og redelig betaling, og får to av sine medborgere til å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

Relatert til: Henrik Henrikssønn Fønnbo, Ove Vogenssøn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus