Diplom

Dato: 1619-12-21Signatur: ubb-1619-12-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rasmus Pederssøn, sogneprest i Torvastad prestegjeld i Karmsundet kunngjør, at han på sin hustru Adeluts Torsteinsdatters vegne har skiftet noe odelsgods med hennes brorsønn Oluff Endressøn. Brorsønnen ga henne en halv laup smør av sitt odelsgods i gården Nese i Gåsland kirkesogn på Bremnes. Til gjengjeld får han hennes part i Børøy (i Finnås) som årlig gir en landskyld på 18 merker smør og en fjerding av en hud. Hvis Adeludts, hennes barn eller arvinger vi ha sitt gods tilbake, skal de få det mot å avgi sin part i Nese.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Landskyld, Skifte, Odel, Odelsskifte, Sogneprest, Odelsgods, Arving

Relatert til: Rasmus Pederssønn, Adeluts Torsteinsdatter, Oluff Endressønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus