Diplom

Dato: 1620-03-21Signatur: ubb-1620-03-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Skredder Søffren Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til snekker Baltzer Fasters en hagegrunn, som ligger på [...] To av byens borgere besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

Relatert til: Søffren Pederssønn, Baltzer Fasters

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus