Diplom

Dato: 1623-03-29Signatur: ubb-1623-03-29a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lensmannen, Amund Bøvre, og fem lagrettemenn i Øystese skipreide i Strandebarm kunngjør et skifte på Drage i Tørvikbygd etter avdøde Birgitt Sivertsdatter mellom hennes barn. Odelsgodset tilfalt hennes eldste sønn, Jacob Tormodssøn på Drage. Fogd Jens Thommessøn og sorenskriver Niels Riis i Hardanger overvar skiftet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Odelsgods

Relatert til: Amund Bøvre, Birgitt Sivertsdatter, Jacob Tormodssønn på Drage, Jens Thommessønn, Niels Riis

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus