Diplom

Dato: 1625-12-12Signatur: ubb-1625-12-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den er bygget på det sted hvor den gamle Bø kirke stod og om gårdens kornlade er oppsatt på kirkens fundament. De avgir erklæring om dette.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

Relatert til: Knut Gyldenstjerne

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus