Diplom

Dato: 1626-03-12Signatur: ubb-1626-03-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund Osmundssøn på Lofthus, lensmann i Ullensvang skipreide, som også er odelsmann til samme gods, for 16 riksdaler. Seks lagrettemenn i Hardanger besegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

Relatert til: Aslak Hallsteinssønn på Birkeland, Siver Aslakssøn på Bjørndal, Osmund Osmundssøn på Lofthus

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus