Diplom

Dato: 1627-04-11Signatur: ubb-1627-04-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rasmus Lauritssøn, (toller og rådmann i Bergen), Ove Vogenssøn, på Magrete Søffrensdatters vegne, Jørgen Søffrenssøn, sogneprest til [Hammer], Anders Jenssøn, sogneprest til Kinsarvik og prost i Hardanger, Oluff Glad, Søffren Søffrenssøn, [...] og Laurits Søffrenssøn kunngjør, at de har solgt til Peder Hanssøn, tollskriver i Bergen, deres fellesgrunn, som ligger på Stranden ute i Bjørnegården som kalles St. Hans Møllers gård. Rådmann Job Joacobssønn og byskriver Peder Pederssønn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Prost, Rådmann ; (Bergen), Byskriver, Toller ; (Bergen), Tollskriver

Relatert til: Rasmus Lauritssønn, Ove Vogenssønn, Magrete Søffrensdatter, Jørgen Søffrenssønn, Anders Jenssønn, Oluff Glad, Søffren Søffrenssønn, Laurits Søffrenssønn, Peder Hanssønn, Job Joacobssønn, Peder Pederssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus