Diplom

Dato: 1630Signatur: ubb-1630b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså har Peder [...] med sin hustru Anne Larsdatters samtykke solgt til Lars 5 merker smør i jordgods i samme gård. Dessuten har Lars makeskiftet med sin stesønn Arne, 3 spann smør i jordgods i Kvarme. Lensmann Størk Mølster , [...] Ringheim, Ole [Bidne], m.fl. (besegler brevet).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

Relatert til: Arne Larssønn på Gjøastein, Lars Sivertssønn på Kvarme, Peder [...], Anne Larsdatter, Størk Mølster, [...] Ringheim, Ole [Bidne]

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus