Diplom

Dato: 1633-03-15Signatur: ubb-1633-03-15


Sven og Simon Toressønner og deres søster Marit Brynhildsdatter, som bor på Kollenes i Granvin, kunngjør at de har solgt til sin farbror Olluff Brynhildssøn på Kvalvik, alt gods i gårdene Mansåker i Odda, Lote i Kinsarvik og Nedre-Trå i Jondal som de arvet etter sin godfar Brynhild Kvalvik. Tre lagrettemenn i Kinsarvik blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Arv, Gods, Salg ; (gods)

Relatert til: Sven Toressønn, Simon Toressønn, Marit Brynhildsdatter, Olluff Brynhildssønn på Kvalvik, Brynhild Kvalvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus