Diplom

Dato: 1634-12-23Signatur: ubb-1634-12-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin og hans hustru Aal Josephsdatter sine hus med rett til underliggende grunn og eiendom som ligger på Hollenderstredet her i Bergen. I årlig grunnavgift skal Engelbertt betale en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

Relatert til: Jens Bjelke til Austrått, Trine Hansdatter, Gerbrandt Janssønn Smit, Engelbertt Boldeuin, Aal Josephsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus