Diplom

Dato: 1636-03-01Signatur: ubb-1636-03-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Margrete Brockenhus til Hovinsholm kunngjør, at hun med samtykke av sin svoger Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre over Bergenhus len, har solgt til Søffren Christofferssøn i Bergen sin gård Østrebø i Eikefjorden, Lavik skipreide i Eivindvik prestegjeld.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

Relatert til: Margrete Brockenhus til Hovinsholm, Jens Bjelke til Austrått, Søffren Christofferssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus