Diplom

Dato: 1637-06-16Signatur: ubb-1637-06-16


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sorenskriver Christopher Pederssøn, lensmann Tosten Lauritssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør på Gjerde i Borstrands åtting på Voss et odelsskifte etter Synneve Pedersdatter. Skifte gjaldt odelsgods i gårdene, Gjerde, Nedre Lemme i Vinjar åtting, Rekve i Dyrvedalen åtting og Staup ødegård på Løne i Borstrands åtting. Halbjør Alfsdatter fikk på sin fars vegne, Alf Olluffssøn, to spann smør i Staup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte

Relatert til: Christopher Pederssønn, Tosten Lauritssønn, Synneve Pedersdatter, Halbjør Alfsdatter, Alf Olluffssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus