Diplom

Dato: 1643-07-17Signatur: ubb-1643-07-17


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, sogneprest Abraham Jørgenssøn til Tysnes prestegjeld og prost over Sunnhordaland, og sogneprest Anders Jenssøn til Fjelberg prestegjeld har på anmodning sammen med hans brødre, Helge og Elling Johanssønner forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Relatert til: Knut Johanssønn på Skaten, Lisbeth Hansdatter, Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til Vatne, Abraham Jørgenssønn, Anders Jenssønn, Helge Johanssønn, Elling Johanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus