Diplom

Dato: 1645-08-08Signatur: ubb-1645-08-08b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn i Stryn skipreide har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)

Relatert til: Østen Botolfssønn på Ytre-Eide, Hans Anderssønn på Ytre-Eide, Iver Ancherssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus