Diplom

Dato: 1648-03-08Signatur: ubb-1648-03-08


Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu for 12 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre. Lensmann Rykkolf Spånheim, Oluff Hyllen og Tore og Sven Hakestad, lagrettemann i Ulvik, har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Relatert til: Gunder Gjermundssønn på Spånheim, Haldor Gjermundssønn på Bu, Britte Helgesdatter, Rykkolf Spånheim, Oluff Hyllen, Tore Hakestad, Sven Hakestad

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus