Diplom

Dato: 1649-10-26Signatur: ubb-1649-10-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen tidligere hadde eiet. Den årlige grunnleien til Korskirkens sogneprest er en halv riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Relatert til: Jonas Pedersen, Hjeronimus Luderssen, Sofie Eversdatter, Thius Jacobssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus