Diplom

Dato: 1650Signatur: ubb-1650a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver Jerandssønner på Isberg overlatt til Arne og Johannes deres del i nevnte jordpart og til vederlag ble de overlatt åsætersretten på samme gård. Gunder på Digarnes, Odd på Espen og Peder på Frøsvik har på anmodning forseglet brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Relatert til: Sivor Jerandssønn på Kjeldås, Åmund Jerandssønn på Kjeldås, Espen (Jerandssønn?), Arne Jerandssønn, Johannes Jerandssønn, Henrik Jerandssønn på Isberg, Iver Jerandssønn på Isberg, Gunder på Digarnes, Odd på Espen, Peder på Frøsvik

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus