Diplom

Dato: 1651-07-30Signatur: ubb-1651-07-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sorenskriveren over Ytre Sogn len og seks lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør, at de har besiktiget og taksert gården Lavik, som tilhører kirken og prestebolet. De fant ut at gården var verdiforringet blant annet ved at flere ødegårder var utskilt og bjørkeskogen nesten nedhugget, og nedsatte da leilendingens landskyld med en halv laup smør til kirke og prestebol og skatten til kongen med 4 merker tagl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus