Diplom

Dato: 1655-11-23Signatur: ubb-1655-11-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som tilhgøører disse gods og som ligger i Dreggen nedenfor husene og grunnene til Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld, og Jakob Rasmussen (Stoud), sogneprest til Selje prestegjeld. Grunnen hadde Johan Buckholdt kjøpt av Anders Madssen, stiftskriver over Bergenhus len. Den årlige grunnleie er 1 mark eller 16 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Gods, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Kjøp ; (grunn), Stiftskriver

Relatert til: Severin Jenssønn, Johan Buckholdt, Peder Finde, Jakob Rasmussen (Stoud), Anders Madssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus