Diplom

Dato: 1660-10-02Signatur: ubb-1660-10-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og taksere den ny-oppbyggete kirken i Jostedal. De mener at kirkens fundament og selve kirkebygget er solid og skikkelig bygget, men påpeker ting som må gjøres for å bevare kirken bedre. Omkostningene ved oppbyggingen fastsettes til 216 riksdaler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering

Relatert til: Christopher Gjertssen, Tøger Jenssen

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus