Diplom

Dato: 1544-01-25


Nettsider
Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 763


Signatur: ubb-diplom-0218


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av at de er forfalt og dertil ligger nær ved andre kirker. Deres inntekter skal legges inn under Korskirken i Bergen. Kong Fredrik II stadfester denne bestemmelse 8. mars 1574. Etter avskrift på pergament, uten segl. 2 avskrifter er vedlagt. Har tilhørt Korskirkens arkiv.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kirke, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Relatert til: Os, Hordaland, Leikanger, Korskirken, Stedje, Aurland, Christoffer Huitfeldt, Kong Fredrik II, Geble Pederssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus