Manuskript

Dato: 1743-03-16Signatur: ubb-ms-0109


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift av originalen tilligemed general kirkeinspections collegiets skrivelse av 13/10 1742 og H. I. Hiorts circulære, dat. ørschoug 16/3 1743. Klagen angaar presternes ublu betaling for deres embedsforretninger. - Fra sidste halvdel av 17-tallet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Relatert til: Christian VI, H. I. Hiort

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 4 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus