Manuskript

Dato: 1734-10-23Signatur: ubb-ms-0111


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Avskrift "der er gjennemseet og rettet af Anthon Simon Michelsen." Han var skoleholder i Søllerød. Brevet angaar stiftprost Reenbergs tale ved visitationen i Søllerød kirke d. 29/8 1734, hvorunder stiftsprosten har uttalt sig om den hellige skrift paa en maate som Steenholt sterkt fordømmer.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Kirkehistorie, Religiøse skrifter m.m., Fordømmelse, Visitasreise

Relatert til: Morten Reenberg, Simon Michelsen Steenholt, Simon Michelsen Steenholt

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 12 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus