ManuskriptSignatur: ubb-ms-0112


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift, der bl.a. indeholder: Verzeichnis zur Prænumeration einiger neuen Bucher in Monath Decb. 1756. - Jacobi Wormii Elegia Ecclesiarum Christianarum de I.. Baggero. - Anonymus de Episcopo B. Deichmano. - Forliig mellem E. Hesselberg (senere byfoged i Vestindien) og en jøde. - Jean de Mediateur entre les Souvrains de L'Europe. Procurator Hvids vexel til kong Fredrik V. etc.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kulturhistorie, Dikt, 1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Skrifter av blandet indhold, Poesi, Prosa, Vers, En samling av vers og prosa fra 17-tallet, Forlik

Relatert til: Jacob Worm, Engebret Hesselberg, Hvid, Frederik V, E. Hesselberg, Hvid, Fredrik V, Jean de Mediateur, Deichmann, Jacobi Wormii

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 4°. 10 beskrevne blader. H.

comments powered by Disqus