Diplom

Dato: 1586-08-14Signatur: ubb-1586-08-14


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jon Nielssen Smit fra Misvær (?) i Nordland og Christiern Nielssen fra Sunnhordaland, arvinger til sin avdøde søster Lucie Hanssdatter, overdrar søsterenes pantsatte jordpart i Ørdal, (Eidfjord) i Hardanger til Hans på Torsnes, som er den rette odelsmann til jorden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

Relatert til: Jon Nielssen Smit, Christiern Nielssen, Lucie Hanssdatter, Hans på Torsnes

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus