Diplom

Dato: 1593-03-15Signatur: ubb-1593-03-15


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt dom mellom henne og Fru Else Trondsdatter om halvparten i gården Ersvær på Tysnes som Siri hadde solgt til henne. Fru Elses mann, Anders Mougt på Hovland, fremla da et forliksbrev av 10. juni 1586 som bl. a. var blitt forelagt Axel Gyldenstjerne, Norges riksstatholder, da han var i Bergen. Lagrettemennene fant ut at dette forliksbrevet skulle holdes ved makt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

Relatert til: Siri Gandsdatter på Stien, Poueld Helliessønn, Else Trondsdatter, Anders Mougt på Hovland, Axel Gyldenstjerne

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus