Diplom

Dato: 1640-03-30Signatur: ubb-1640-03-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lensmann Oluff Skoden og tre lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør et forlik mellom brødrene Markus og Rasmus Jertmundssønner om setebolet i Folven som de hadde arvet etter sine foreldre. Rasmus skulle beholde det odelsgods som broren hadde pansatt hos ham for 14 riksdaler og som han nå ville gjeninnløse, dessuten fikk han retten til gården Folven som Markus gjorde krav på.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Odelsgods, Pantsetting, Forlik, Innløsning

Relatert til: Oluff Skoden, Markus Jetmundssønn, Rasmus Jertmundssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus