Diplom

Dato: 1573-11-02Signatur: ubb-1573-11-02


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odels-jordskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ætten. Endrid, Svend og Maritte med deres medeiere skulle bl. a. eie 9 månedmatsbol i Dyrvedalen åtting, 8 månedsmatsbol i Yksnesbjørg ødegård og skogsteigen i Gjerstadlien, alt ligger i Vangsnes kirkesogn på Voss. Jacob og hans søsken skulle bl. a. eie 11 månedsmatbol i Styve og Berge ødegård og 3 skogsteiger ved Evangervannet og Bolstadfjorden, alt ligger i Evanger kirkesogn på Voss.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

Relatert til: Annfinn på Skjelde, Endrid Torgilssønn, Svend Torgilssønn, Maritte Torgilsdatter, Jacop Odtssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus