Diplom

Dato: 1585-10-19Signatur: ubb-1585-10-19


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og sønnen Anders Anderssøn samt hans halvsøsken på den annen side. De får hva han har gitt dem i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland, Ytre-Eide og Kirkeeide. Enken har bl. a. fått 1 1/2 laup i Brynnestad i Olden.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Relatert til: Kristofer Pepler, Morten Pederssønn, Jacob Hanssønn, Anders Torgilssønn på Ytre-Eide, Anna Oluffsdatter, Anders Anderssønn på Ytre-Eide

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Papir

comments powered by Disqus