Diplom

Dato: 1588-05-26Signatur: ubb-1588-05-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anders Pederssøn på Øyerhamn, lensmann i Strandebarm skipreide, samt tre andre lagrettemenn var tilstede på Strandebarms kirkegård da Elyne Byrgesdatter, Michill Havordsøns enke, avga et sannferdig vitnesbyrd om at en jordpart i Øvsthus i Varaldsøy kirkesogn arvelig var tilfalt Oluff Ellingsøn på nevnte Øvsthus.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

Relatert til: Anders Pederssønn på Øyerhamn, Elyne Byrgesdatter, Oluff Ellingsønn, Michill Halvordsønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus