Diplom

Dato: 1591-02-03Signatur: ubb-1591-02-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for (...) laups leie i Haldkjells jord i samme gård, som Otter med sine sameiere mente tilkom dem å innløse ifølge en dom i Bergen i 1577 mellom Christoffer Fønbo, Otters stefar, og Anders Torgilssøn, far til Anders.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Relatert til: Jens Pederssønn på Vik, Otter på Levdal, Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Christoffer Fønbo, Anders Torgilssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus