Diplom

Dato: 1593-02-13Signatur: ubb-1593-02-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig 2 danske mark.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

Relatert til: Peder Thott til Boltinggård, Anders Evertssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus