Diplom

Dato: 1595-07-07Signatur: ubb-1595-07-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på Setre ulovlig bruker noen øyer, som, før elven hadde brutt igjennom, hadde ligget under Ytre-Eide. Poeld Helliessøn anmoder derfor Laurits Skøtt, fogd i Nordfjord, sammen med seks eller tolv oppnevnte lagrettemenn i Innvik prestegjeld om å granske klagene, og foreta et forlik eller avsi en dom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Relatert til: Anders Anderssønn på Ytre-Eide, Poueld Helliessønn, Oluff Jonssønn på Ytre-Eide, Bodvar på Setre, Magnus på Setre, Laurits Skøtt

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus