Diplom

Dato: 1596-01-23Signatur: ubb-1596-01-23


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Relatert til: Poeld Helliessønn, Michill Jenssønn, Peder Thott til Boltinggård, Jørgen Christopherssønn, Lisebet Rasmusdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus