Diplom

Dato: 1603-04-13Signatur: ubb-1603-04-13a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Skomaker Jacob Gjertssøn på Kvam i Stedje prestegjeld selger og skjøter til Michell Michellssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, hans hustrus rette odelsgods, som er 4 settingers leie i gården Hauståkre i Kaupanger kirkesogn i Norum skipreide og som renter årlig i landskyld 4 settinger korn. Seks lagrettemenn forsegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

Relatert til: Jacob Gjertssønn på Kvam, Michell Michellssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus