Diplom

Dato: 1604-06-03Signatur: ubb-1604-06-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann Samson Kjerland og 5 lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe odels- og jordgods som i lengre tid har vært utskiftet. Gunnar får 1 spann smør og 1 geiteskinn årlig i Stuland, Johan mottar sin part i Lande og Guri får sin lott i Store Åmvik.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

Relatert til: Samson Kjerland, Johan Grepssønn på Søreide, Gunnar Madssønn på Sandvik, Guri Grepsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus