Diplom

Dato: 1606-08-08Signatur: ubb-1606-08-08


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at noe av hans utmark og hage-beite er blitt lagt under Årholen som er kongens gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

Relatert til: Jacob Jørgenssønn, Christen Søffrenssønn, Arne Agjeld

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus