Diplom

Dato: 1608-06-03Signatur: ubb-1608-06-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i Ullensvang prestegjeld og Vikane i Jondal sogn. Maritte og hennes arvinger får parter i gårdene Drage og Vikane.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

Relatert til: Ingeborg Berntdatter, Maritte Berntsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus