Diplom

Dato: 1623-03-29Signatur: ubb-1623-03-29b


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål om bygsel og landskyld. Askild og Tolleff fikk Gudmunds odelspart og kjøpegods i Hervik og til vederlag fikk han odelsgods i gårdene Aksnes, Døle og Eike i Avaldsnes sogn i Hetland skipreide.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

Relatert til: Michel Lauritssønn, Gudmund Toressønn på Fosen, Askild Aslakssønn, Tolleff Gunnarssønn på Hustoft

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus